Fertiliteit

Als zwanger worden niet meteen lukt, is dit voor vrouwen en koppels vaak een bron van verdriet. Gelukkig is de wetenschap vandaag in staat om heel wat mensen te helpen met het verwezenlijken van hun droom.

Heb je vragen of wil je weten welke behandeling voor jou mogelijk is, contacteer ons voor een afspraak.

Geïndividualiseerde begeleiding

In de private praktijk staat persoonlijke begeleiding centraal. Opvolging kan ook tijdens de avonduren of op zaterdag. Op deze manier is een fertiliteitsbehandeling makkelijker haalbaar in combinatie met een druk leven of een drukke job. Dr Segaert neemt tijd voor u, in een rustige en vriendelijke omgeving.
 

Vruchtbaarheidsproblemen

U kan in de praktijk terecht met alle vruchtbaarheidsproblemen

  • Hormonale stimulatie

  • Inseminatie

  • In vitro fertilisatie (IVF of ICSI)

  • Chirurgische ingrepen

  • Pre-ïmplantatie Genetische Diagnostiek (PGD) en Pre-ïmplantatie Genetische Screening (PGS)

  • Eiceldonatie

  • Donorsperma

  • Alleenstaanden

  • ERA-test

Multidisciplinair


Dr. Segaert werkt samen met het fertiliteitscentrum LIFE Leuven in het Heilig Hartziekenhuis en met het Life Expert Centre, waar hoog technologische zorg kan aangeboden worden door experten in het vakgebied. Op die manier is uw behandelplan teamwerk, en op uw maat gemaakt.

Nieuw: FERTILITEITSCOUNSELING

Naast de psycholoog, seksuoloog, bekkenbodemtherapeut, etc... werd ons team uitgebreid met een fertiliteitscouncelor. Zij richt zich op de psychosociale ondersteuning van koppels of alleenstaanden met kinderwens.  Er kan ook medische ondersteuning worden aangeboden, verduidelijking van bestaande behandelingen, preconceptionele zorg, lifestyle, en hulp bij zwangerschapsverlies. Vraag info! 

Nieuw: KINDERWENSKOFFER


 
kinderwenskoffer.png

Updates

 

ERA test

voor herhaald implantatiefalen

Met de ERA-test (Endometrial Receptivity Analysis) kan worden nagegaan of het baarmoederslijmvlies van de vrouw het juiste genetische profiel heeft om een innesteling toe te laten.  De test controleert de ontvankelijkheid van het baarmoederslijmvlies (endometrium).

Standaard zal een embryotransfer gebeuren op dag 2, dag 3 of dag 5.  Op dat moment is het baarmoederslijmvlies klaar om een innesteling toe te laten. Tot op heden werd dit nagekeken door de dikte van het baarmoederslijmvlies te meten via een vaginale echografie.

Met de ERA-test wordt nagegaan of het baarmoederslijmvlies op dat moment ook moleculair ontvankelijk is voor innesteling. Als dat niet het geval is, kan het ideale moment om een embryo terug te plaatsen voor een individuele vrouw worden berekend. De embryotransfer kan voor deze vrouw dan op het juiste moment gebeuren, gebaseerd op haar individuele resultaat.

Studies zijn gebeurd bij patienten met herhaald implantatiefalen, dit wil zeggen patienten met een goede kwaliteit van embryo’s (minstens 3 gefaalde embryotransfers < 37 jaar), een normale baarmoeder en een normaal baarmoederslijmvlies. Een afwijkend implantatie-venster werd gevonden bij 20% van deze patienten..

PGS of Pre-implantatie Genetische Diagnostiek:

De toekomst?

De eerste IVF baby werd geboren in 1978, het was wachten tot 1990 voor de eerste resultaten werden gepubliceerd over genetische testen op het embryo om afwijkingen op te sporen. De voorbije jaren zijn grote stappen gezetten in het domein van PGS/PGD (pre-implantatie genetische diagnostiek/pre-implantatie genetische screening), maar er moet ook nog steeds veel worden bestudeerd.

Met PGD kan met specifiek erfelijke aandoeningen opsporen.

Met PGS kan men verschillende patientengroepen helpen:  vrouwen met herhaald miskraam, met herhaald implantatiefalen (>3 gefaalde embryotransfers) of met een oudere leeftijd (>37 jaar).

Het aantal chromosomaal afwijkende eicellen stijgt sterk met de leeftijd. Een 30-jarige vrouw heeft reeds 40% abnormale eicellen,  boven de 40 jaar stijgt dit aantal naar 60-80%. Deze abnormale eicellen kunnen resulteren in een normaal uitziend embryo, maar resulteren nooit in een doorgaande zwangerschap met een gezond, levend geboren kind.

Met de PGS-techniek kan men bij een IVF-poging alle bekomen embryo’s testen, en enkel de chromosomaal normale embryo’s terugplaatsen. Hierdoor worden veel hogere zwangerschapskansen bekomen per embryotransfer. De leeftijd van de patiente wordt minder belangrijk omdat de abnormale eicellen niet meer worden teruggeplaatst. Bij heel veel patienten zal echter ook geen embryotransfer gebeuren.

Verschillende wetenschappers stellen nu reeds dat we eigenlijk bij alle oudere IVF-patienten PGS zouden moeten toepassen.  De succeskans van IVF stijgt, er zijn minder miskramen.

De techniek geeft echter een meerkost, bovenop de kost van de IVF-behandeling. De natuur voorziet ook meestal een natuurlijke selectie die de innesteling van een abnormaal embryo verhinderd, en slechts heel zeldzaam zal zo’n embryo een doorgaande zwangerschap geven, waarvoor ook nog kan getest worden tijdens de zwangerschap.

U kan vrijblijvend een gesprek vragen om het nut van PGD/PGS in u specifieke geval te spreken.Eicelvitrificatie:

stop de klok!

Vitrificatie is een recente ontwikkeling die toelaat om eicellen in te vriezen.

Dit kan nodig zijn bij vrouwen die moeten starten met een behandeling die hun vruchtbaarheid kan schaden, vb. chemotherapie of stamceltransplantatie.  De biologische klok van de eicellen wordt stilgelegd op het moment van het invriezen.

Ook jonge vrouwen die nog geen partner hebben kunnen zo hun vruchtbaarheid bewaren. Dit heet ‘social freezing’, ofwel het invriezen van zicellen om niet-medische of sociale redenen. Op die manier winnen vrouwen tijd, bijvoorbeeld als ze niet tijdig de juiste partner vinden om aan kinderen te kunnen beginnen.

 
 


 
 

Online Afspraak

Online afspraken zijn altijd mogelijk en genieten de voorkeur

Telesecretariaat

Mijn secretaresse Mevrouw Silvy Boonen is beschikbaar op dinsdag en vrijdag van 9 tot 17u via 015 52 81 06.